El nostre programa acadèmic

 

   A partir dels 3 anys: sensibilització i tallers d’instrument

   A partir del 6 anys: nivell bàsic amb llenguatge musical, cor i instrument

●   Després del nivell bàsic, programa avançat amb les assignatures que preparen

     per als diferents cursos del Grau Professional

●   Instruments: piano, violí i guitarra

●   Conjunt instrumental

●   Aula d’adults i activitats en família, tallers i concerts.