El nostre programa acadèmic

 

   A partir dels 3 anys: sensibilització i tallers d’instrument.

  A partir del 6 anys: nivell bàsic amb llenguatge musical,

     instrument i cor.

●  Després del nivell bàsic, programa avançat amb les

     assignatures que preparen per als diferents cursos del Grau

     Professional.

 

 

●  Piano, violí, guitarra clàssica i elèctrica.

●  Conjunt instrumental.

●  Aula d’adults i activitats en família, tallers i concerts.