CURS 2022-23 | MATRICULA OBERTA

pla d’estudis i recursos pedagògics del Conservatori Liceu

- cursos de sensibilització i iniciació

seguiment dels estudis per coordinador acadèmic i obtenció de diplomes

- conjunts instrumentals i cant