CURS 2020-21 | MATRICULA OBERTA !

●   pla d’estudis i recursos pedagògics del

     Conservatori Liceu

●   cursos de sensibilització i iniciació

●   seguiment dels estudis per coordinador

    acadèmic i obtenció de diplomes

●   conjunts instrumentals i cant